Tours

New-Zealand Tour

Tour Airports 

New-Zealand Tour

2018-12-25 - 2019-03-14

Leg: 6 - Dist: 985 NM

australia Tour

Tour Airports 

australia Tour

2019-01-16 - 2019-03-17

Leg: 13 - Dist: 5192 NM

SKILL TOUR 2019

Tour Airports 

SKILL TOUR 2019

2019-01-11 - 2019-12-11

Leg: 12 - Dist: 4985 NM

North America Tour

Tour Airports 

North America Tour

2019-04-24 - 2020-04-24

Leg: 19 - Dist: 11233 NM